NAŠE ETIKA

O NÁS A PŘÍRODĚ

JE TO O NAŠEM VZTAHU K PŘÍRODĚ A K SOBĚ NAVZÁJEM


Tohle není jen slogan - je to způsob, jakým o věcech přemýšlíme.

 

Začali jsme tím, že jsme sledovali, jak příroda funguje a jak ovlivňuje nás všechny. Naše smlouvy jsme nepodepsali pouze s našimi dodavateli, ale doslova s přírodou, jako takovou.

Zákaznící se stále více zajímají o to, odkud pocházejí věci, které si kupují. Chtějí vědět více nejenom o etickém přístupu firem, od kterých nakupují, ale také se zajímají o dopad, jaký mají jejich nákupy na naši planetu. 

Moc dobře víme, že je před námi ještě spousta práce, ale věříme v náš udržitelný byznys model, který neupřednostňuje zisk na úkor životního prostředí.

 

MtCook Valley grade

 

 

JAK PEČUJEME O ZVÍŘATA

 BĚŽNÁ FARMA, ZE KTERÉ ZÍSKÁVÁME NAŠE MERINO, MÁ ROZLOHU ASI 160 KM2 A  CHOVÁ PŘIBLIŽNĚ 15.000 OVCÍ - TO JE OPRAVDU HODNĚ SVOBODY


 

Merino ovce se pasou volně, pouze v období, kdy tráva dorůstá o něco pomaleji (podzim, zima), jsou zvířata přikrmována. Naši farmáži musejí dodržovat přísná pravidla pro péči o zvířata:

 • Zvířata nesmí trpět žízní nebo hladem
 • Zvířatům musí být poskytnut přístřešek při nepříznivém počasí
 • Musejí být uplatňována preventivní opatření proti vzniku zranění, chorob nebo infekce
 • Zvířata nesmějí být vystavována stresu
 • Zvířatům musí být umožněno projevovat přirozené vzorce chování
 • Nezapomínáme ani na ovčácké psy - i pro péči o ně máme zpracována zvláštní pravidla

 

Icebreaker brand farmers station

 

ŽÁDNÝ MULESING

Mulesing je kontroverzní metoda používaná v některých zemích - ovcím je při ní odstraněna kůže v oblasti ocasu, aby do ní nemohl hmyz klást svá vajíčka a způsobit tak bolestivou infekci.  Farmáři, kteří s námi mají podepsanou smlouvu nesmějí používat jak mulesing, tak i další tradiční chirurgické metody. Můžete si být jisti, že žádná z našich ovcí mulesingem netrpí.

 

JAK OBHOSPODAŘUJEME PŮDU

Naše merino ovce jsou chovány uprostřed jednoho z nejkřehčích ekosystémů na Novém Zélandu.

Naše metody jsou šetrné k těmto ekosystémům a zajišťují trvalou udržitelnost.

Neintenzivní farmaření minimalizuje negativní dopad chovu na životní prostředí, neboť na každý akr půdy připadá často méně než jedna ovce. Proto má příroda šanci zregenerovat a nedochází k nadměrnému spásání pastev.

Preferujeme dlouhodobé smlouvy s nadšimi farmáři před nákupem vlny na aukcích. Naše smlouvy dávají chovatelům finanční jistotu a nám umožňují stanovovat přísnější pravidla pro péči o životní prostředí, zvířata a také pravidla týkající se kvality vlny.

 

 Icebreaker station baacode farmer glenmore 2_1

 

NÁŠ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

JAK VZNIKLO VÁŠE TRIKO ICEBREAKER?

Všichni naši smluvní dodavatelé musejí splňovat přísná pravidla týkající se využívání ekologicky čistých technologií, férového zacházení se zaměstnanci a kvality výrobků.

Naši klíčoví zpracovatelé se zavazují, že:

 • Čístící a mykací linky dokáží recyklovat a čistit použitou vodu díky speciálním filtračním systémům
 • Přádelny dokáží recyklovat odpadní teplo prostřednictvím klimatizačních jednotek a rovněž dokáží čistit odpadní vodu
 • Barvírny a šicí dílny používají ekologická barviva a pokud je to možné, barví  velké metráže látek společně, aby byla snížena energetická náročnost procesu. Polovina odpadní vody je v čistícím systému zneutralizována a zbavena všech chemikálií. Do přírody se tak vrací naprosto čistá voda. Druhá polovina je využita v tepelných výměnících, které ohřívají vodu pro barvírny, ještě před tím, než je voda rovněž vyčištěna

 

Všichni naši smluvní dodavatelé:

 • Se zavazují k právní bezúhonnosti
 • Využívají nezávadné a pravidelně udržované výrobní linky
 • Mají přístup k nejnovějším technologiím
 • Jsou součástí celosvětového programu kvality, např. ISO 9001, nebo alespoň činí kroky pro zařazení do tohoto programu
 • Jsou součástí celosvětového programu ochrany životního prostředí, např. ISO 14001, nebo alespoň činí kroky pro zařazení do tohoto programu, a/nebo fungují v souladu s Oeko-Tex enviromentálními standarty pro textilní průmysl
 • Neustále se snaží snižovat dopad své činnosti na životní prostředí snižováním energetické náročnosti a úsporou chemikálií

 

Icebreaker brand factory merino fabric 

 

 PÉČE O NAŠE ZAMĚSTNANCE

Všichni naši smluvní dodavatelé jsou povinni:

 • Respektovat své zaměstnance a poskytovat jim přátelské a komunitní pracovní prostředí
 • Zajistit v provozech kvalitní a přirozené světlo, přístup čistého vzduchu a zdravé pracovní prostředí
 • Poskytovat svým zaměstnancům stravu až třikrát denně, a pokud je to nutné, zajistit jim rovněž ubytování
 • Zaměstnanci musejí být starší 17 let. Obvyle dostavají nadstandartní mzdu ve srovnání s regionální/celostátní minimální mzdou, rovněž musí být zaměstnancům nabízeno školení

 

 Icebreaker brand factory merino staff cafeteria

 

BALENÍ PRODUKTŮ

 EKOLOGICKÉ BARVY A PAPÍR

 • Kartóny, které používáme pro balení našich produktů jsou buď recyklované a/nebo certifikované organizací Forestry Stewardship Council (FSC), nezávislou a neziskovou organizací, která propaguje zodpovědné nakládání se světovými lesy
 • Námi používané barvy jsou na rostlinné bázi
 • Tiskárnu, která vyrábí naše obaly na ponožky, je certifikována FSC

 

MÉNĚ BALENÍ

 • Přestali jsme používat jakkékoliv plasty u balení našich ponožek a rovněž jsme snížili použití kartónu a lepidla na naprosté minimum
 • Místo tradičních plastových sáčků používáme odbouratelné sáčky na rostlinné bázi
 • Naše balení průběžně přehodnocujeme tak, abychom směřovali k maximálně ekologickému řešení vycházejícímu z kvalitního designu

 

section-3-bg 

 

DOPRAVA

 • Upřednostňujeme lodní dopravu před leteckou kdykoliv je to možné

 

AKREDITACE A PARTNERSTVÍ

 • Oeko - Tex Standard 100 (Oeko - Tex je celosvětový nezávislý testovací a certifikační systém pro textilní výrobky, který omezuje použití škodlivých chemikálií). Naše materiály jsou certifikovány jako Oeko - Tex standard 100, třída 1. Jde o nejvyšší dosažitelný standard a potvrzuje, že materiál je natolik bezpečný, je je možné jej použít pro výrobu dětského oblečení.
 • ISO 14001:2004 (celosvětový systém norem pro ochranu životního prostředí). Naši dodavatelé materiálů, textilky, přádelna i pletárna ponožek - ti všichni jsou akreditování podle ISO 14001:2004.  (čistící ani mykací linka akreditována není, neboť odpadní vodu pro ni čistí regionální čistička)
 • Vlastní etické normy ve výrobě. Všichni naši dodavatelé musejí splňovat naše vlastní etické standardy
 • Vlastní seznam nebezpečných látek. Všichni naši dodavatelé nesmějí při výrobě používat chemikálie uvedené na námi vytvořeném listu nebezpečných látek
 • Zque. Všechny farmy, které nám dodávají merino vlnu, jsou certifikované jako Zque, což je akreditační program pro dodavatele "etické vlny" a stanovuje standardy co se týká enviromentální, sociální a ekonomické udržitelnosti, péče o zvířata a dohledatelnosti vlny k jejímu zdroji.
 • The Conservation Alliance. Icebreaker je členem Aliance pro konzervaci - skupiny výrobců outdoorového vybavení, která se prostřednictvím grantových programů zasazuje o ochranu divoké přírody a vodních toků

 

Icebreaker brand factory merino machinists assembling IB

Affiliate program