Nejširší nabídka oblečení značky Icebreaker

NAŠE ETIKA

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

JAK VZNIKLO VÁŠE TRIKO ICEBREAKER? Všichni naši smluvní dodavatelé musejí splňovat přísná pravidla ...

OBHOSPODAŘOVÁNÍ PŮDY

Naše merino ovce jsou chovány uprostřed jednoho z nejkřehčích ekosystémů na Novém Zélandu. Naše met...

PÉČE O ZVÍŘATA

BĚŽNÁ FARMA, ZE KTERÉ ZÍSKÁVÁME NAŠE MERINO, MÁ ROZLOHU ASI 160 KM2 A  CHOVÁ PŘIBLIŽNĚ 15....

O NÁS A PŘÍRODĚ

JE TO O NAŠEM VZTAHU K PŘÍRODĚ A K SOBĚ NAVZÁJEM Tohle není jen slogan - je to způsob, jakým o vě...