NAŠE ETIKA

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

JAK VZNIKLO VÁŠE TRIKO ICEBREAKER? Všichni naši smluvní dodavatelé musejí splňovat přísná pravidla ...

OBHOSPODAŘOVÁNÍ PŮDY

Naše merino ovce jsou chovány uprostřed jednoho z nejkřehčích ekosystémů na Novém Zélandu. Naše met...

PÉČE O ZVÍŘATA

BĚŽNÁ FARMA, ZE KTERÉ ZÍSKÁVÁME NAŠE MERINO, MÁ ROZLOHU ASI 160 KM2 A  CHOVÁ PŘIBLIŽNĚ 15....

O NÁS A PŘÍRODĚ

JE TO O NAŠEM VZTAHU K PŘÍRODĚ A K SOBĚ NAVZÁJEM Tohle není jen slogan - je to způsob, jakým o vě...