DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

JAK VZNIKLO VÁŠE TRIKO ICEBREAKER?

Všichni naši smluvní dodavatelé musejí splňovat přísná pravidla týkající se využívání ekologicky čistých technologií, férového zacházení se zaměstnanci a kvality výrobků.

Naši klíčoví zpracovatelé se zavazují, že:

 • Čístící a mykací linky dokáží recyklovat a čistit použitou vodu díky speciálním filtračním systémům
 • Přádelny dokáží recyklovat odpadní teplo prostřednictvím klimatizačních jednotek a rovněž dokáží čistit odpadní vodu

Barvírny a šicí dílny používají ekologická barviva a pokud je to možné, barví  velké metráže látek společně, aby byla snížena energetická náročnost procesu. Polovina odpadní vody je v čistícím systému zneutralizována a zbavena všech chemikálií. Do přírody se tak vrací naprosto čistá voda. Druhá polovina je využita v tepelných výměnících, které ohřívají vodu pro barvírny, ještě před tím, než je voda rovněž vyčištěna.

 

 BRAND-2016-WOOL-SPINNER-LUKE-MORREAU

Všichni naši smluvní dodavatelé:

 • Se zavazují k právní bezúhonnosti
 • Využívají nezávadné a pravidelně udržované výrobní linky
 • Mají přístup k nejnovějším technologiím
 • Jsou součástí celosvětového programu kvality, např. ISO 9001, nebo alespoň činí kroky pro zařazení do tohoto programu
 • Jsou součástí celosvětového programu ochrany životního prostředí, např. ISO 14001, nebo alespoň činí kroky pro zařazení do tohoto programu, a/nebo fungují v souladu s Oeko-Tex enviromentálními standarty pro textilní průmysl
 • Neustále se snaží snižovat dopad své činnosti na životní prostředí snižováním energetické náročnosti a úsporou chemikálií

 

Icebreaker brand factory merino fabric 

 

 PÉČE O NAŠE ZAMĚSTNANCE

Všichni naši smluvní dodavatelé jsou povinni:

 • Respektovat své zaměstnance a poskytovat jim přátelské a komunitní pracovní prostředí
 • Zajistit v provozech kvalitní a přirozené světlo, přístup čistého vzduchu a zdravé pracovní prostředí
 • Poskytovat svým zaměstnancům stravu až třikrát denně, a pokud je to nutné, zajistit jim rovněž ubytování
 • Zaměstnanci musejí být starší 17 let. Obvyle dostavají nadstandartní mzdu ve srovnání s regionální/celostátní minimální mzdou, rovněž musí být zaměstnancům nabízeno školení

 

 Icebreaker brand factory merino staff cafeteria

 

BALENÍ PRODUKTŮ

 EKOLOGICKÉ BARVY A PAPÍR

 • Kartóny, které používáme pro balení našich produktů jsou buď recyklované a/nebo certifikované organizací Forestry Stewardship Council (FSC), nezávislou a neziskovou organizací, která propaguje zodpovědné nakládání se světovými lesy
 • Námi používané barvy jsou na rostlinné bázi
 • Tiskárnu, která vyrábí naše obaly na ponožky, je certifikována FSC

 

MÉNĚ BALENÍ

 • Přestali jsme používat jakkékoliv plasty u balení našich ponožek a rovněž jsme snížili použití kartónu a lepidla na naprosté minimum
 • Místo tradičních plastových sáčků používáme odbouratelné sáčky na rostlinné bázi
 • Naše balení průběžně přehodnocujeme tak, abychom směřovali k maximálně ekologickému řešení vycházejícímu z kvalitního designu

 

section-3-bg 

 

DOPRAVA

 • Upřednostňujeme lodní dopravu před leteckou kdykoliv je to možné

 

AKREDITACE A PARTNERSTVÍ

 • Oeko - Tex Standard 100 (Oeko - Tex je celosvětový nezávislý testovací a certifikační systém pro textilní výrobky, který omezuje použití škodlivých chemikálií). Naše materiály jsou certifikovány jako Oeko - Tex standard 100, třída 1. Jde o nejvyšší dosažitelný standard a potvrzuje, že materiál je natolik bezpečný, je je možné jej použít pro výrobu dětského oblečení.
 • ISO 14001:2004 (celosvětový systém norem pro ochranu životního prostředí). Naši dodavatelé materiálů, textilky, přádelna i pletárna ponožek - ti všichni jsou akreditování podle ISO 14001:2004.  (čistící ani mykací linka akreditována není, neboť odpadní vodu pro ni čistí regionální čistička)
 • Vlastní etické normy ve výrobě. Všichni naši dodavatelé musejí splňovat naše vlastní etické standardy
 • Vlastní seznam nebezpečných látek. Všichni naši dodavatelé nesmějí při výrobě používat chemikálie uvedené na námi vytvořeném listu nebezpečných látek
 • Zque. Všechny farmy, které nám dodávají merino vlnu, jsou certifikované jako Zque, což je akreditační program pro dodavatele "etické vlny" a stanovuje standardy co se týká enviromentální, sociální a ekonomické udržitelnosti, péče o zvířata a dohledatelnosti vlny k jejímu zdroji.
 • The Conservation Alliance. Icebreaker je členem Aliance pro konzervaci - skupiny výrobců outdoorového vybavení, která se prostřednictvím grantových programů zasazuje o ochranu divoké přírody a vodních toků

 

Icebreaker brand factory merino machinists assembling IB

Affiliate program