OBHOSPODAŘOVÁNÍ PŮDY

Naše merino ovce jsou chovány uprostřed jednoho z nejkřehčích ekosystémů na Novém Zélandu.

Naše metody jsou šetrné k těmto ekosystémům a zajišťují trvalou udržitelnost.

Neintenzivní farmaření minimalizuje negativní dopad chovu na životní prostředí, neboť na každý akr půdy připadá často méně než jedna ovce. Proto má příroda šanci zregenerovat a nedochází k nadměrnému spásání pastev.

Preferujeme dlouhodobé smlouvy s nadšimi farmáři před nákupem vlny na aukcích. Naše smlouvy dávají chovatelům finanční jistotu a nám umožňují stanovovat přísnější pravidla pro péči o životní prostředí, zvířata a také pravidla týkající se kvality vlny.

 

 BRAND-2017-SHEEP-GLENCARIN-STATION-CAMILLA-RUTHERFORD

Affiliate program