PÉČE O ZVÍŘATA

BĚŽNÁ FARMA, ZE KTERÉ ZÍSKÁVÁME NAŠE MERINO, MÁ ROZLOHU ASI 160 KM2 A  CHOVÁ PŘIBLIŽNĚ 15.000 OVCÍ - TO JE OPRAVDU HODNĚ SVOBODY


 Merino ovce se pasou volně, pouze v období, kdy tráva dorůstá o něco pomaleji (podzim, zima), jsou zvířata přikrmována. Naši farmáři musejí dodržovat přísná pravidla pro péči o zvířata:

  • Zvířata nesmí trpět žízní nebo hladem
  • Zvířatům musí být poskytnut přístřešek při nepříznivém počasí
  • Musejí být uplatňována preventivní opatření proti vzniku zranění, chorob nebo infekce
  • Zvířata nesmějí být vystavována stresu
  • Zvířatům musí být umožněno projevovat přirozené vzorce chování
  • Nezapomínáme ani na ovčácké psy - i pro péči o ně máme zpracována zvláštní pravidla

 

BRAND-2016-GROWER-AND-DOG-TOM-POWELL

 

ŽÁDNÝ MULESING

Mulesing je kontroverzní metoda používaná v některých zemích - ovcím je při ní odstraněna kůže v oblasti ocasu, aby do ní nemohl hmyz klást svá vajíčka a způsobit tak bolestivou infekci.  Farmáři, kteří s námi mají podepsanou smlouvu nesmějí používat jak mulesing, tak i další tradiční chirurgické metody. Můžete si být jisti, že žádná z našich ovcí mulesingem netrpí.

 

BRAND-2017-MUSTER-THE-POINT-STATION-CAMILLA-RUTHERFORD

Affiliate program